Første gang hos Almera

Første gang du besøger os, får du lavet et grundigt eftersyn af en af vore tandplejere.
Der er sat god tid af til en grundig gennemgang af dine tandforhold og andre relevante tilstande. Vi udfører sjældent behandling ved første besøg men prioriterer at skabe et gensidigt tillidsforhold.

Almen sundhedstilstand
Vi spørger dig, om du indtager nogen medicin, og om du har nogen sygdomme. Det er meget vigtigt, da almene sygdomme som diabetes og hjertekarsygdomme kan have indflydelse på udvikling af parodontose og andre betændelsestilstande i munden. Risikoen for at udvikle parodontose øges nemlig ved svækket imunforsvar, og betændelsestilstande i munden kan omvendt svække dit imunforsvar.

Parodontose og andre betændelsestilstande i munden som rodspidsbetændelse og svær tandkødsbetændelse kan derfor have en negativ indvirkning på disse sygdomme samt belaste din almene sundhedstilstand. F.eks. findes der mundhulebakterier i mange blodpropper.

Tandlægeskræk
Skulle du være en af de mange, der har det dårligt med at komme til tandlæge, forsøger vi at indkredse årsagen. Nogle har problemer med den direkte smerte, andre har klaustrofobiske problemer i en tandlægestol, og nogen kan slet ikke forklare hvorfor. Derfor er det vigtigt at få talt om det, så vi på den måde kan forebygge bedst muligt og dermed skabe ovennævnte tillidsforhold. Vi tilstræber selvfølgelig altid at gøre al behandling så smertefri som muligt.
Kommer du med et akut behov f. eks. smerter, bliver du selvfølgelig behandlet med det samme.

Behandlingsplan
Viser undersøgelsen, at du har brug for behandling, laver vi en plan for hvordan problemerne kan løses på en fornuftig og fremadrettet måde. Nogle ønsker en total sanering af deres tænder, mens andre sætter pris på at få behandlingen foretaget i “mindre bidder”. Derfor laves behandlingsplanens indhold, omfang og økonomi i samarbejde med dig.

Patienters retsstilling
Som patient vælger du selv, om du vil modtage den behandling som tandlægen anbefaler. Ifølge loven om patienters retsstilling har du ret til at få at vide, hvad behandlingen indebærer, og hvilke konsekvenser dit valg har, før du træffer det.
Tandlægen skal fortælle om undersøgelsen, sygdommen, relevant forebyggelse, behandlingsmuligheder og eventuelle komplikationer – også på længere sigt. Tandlægen skal også fortælle, hvad der kan ske, hvis du vælger ikke at blive behandlet, samt andre relevante forhold, som er vigtige for valget af behandling. Hovedreglen er, at kravene til tandlægens informationer vokser, jo større eller mere risikofyldt behandlingen er.

Der er ofte forskellige løsningsmuligheder på et problem, så brug tandlægens viden og tal også om, hvad du selv kan gøre for et vellykket resultat og dermed skabe ovennævnte tillidsforhold.